Sporta skolas Padome
Ceturtdiena, 30 Jūnijs 2016 11:29

Siguldas novada Domei

Siguldas Sporta skolas Padomes

 

iesniegums.

 

Siguldas Sporta skolā 2015.gada decembrī tika nodibināta Skolas Padome, kuras sastāvā darbojas audzēkņu, treneru, skolas administrācijas un katras nodaļas vecāku pārstāvji. Padomes darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrības, pašvaldības, vecāku un Sporta skolas sadarbību sporta izglītības īstenošanas procesā. Padomes galvenie uzdevumi:

-sadarboties ar Skolas administrāciju, vecākiem, pedagogiem, novada pašvaldību un citām organizācijām;

-piedalīties izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniegt priekšlikumus sporta izglītības procesa efektivitātes paaugstināšanā;

-izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam, materiāli-tehniskās bāzes uzlabošanai;

-sekot, kā tiek ievērotas izglītojamo un pedagogu tiesības un pildīti pienākumi, sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai;

-apkopot vecāku priekšlikumus un tos īstenot Padomes darbības ietvaros;

-pārstāvēt Skolas intereses, sadarbojoties ar citām izglītības iestādēm, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;

-izglītības iestādes atbalstam var tikt veidots speciāls fonds;

-veicināt ziedojumu piesaisti, lemt par to izlietošanu un sniegt pārskatu par to vecāku pilnsapulcei;

-veicināt informācijas apmaiņu, izplatību Skolā, sabiedrībā, pašvaldībā.

2016.gada 16.februāra Padomes sanāksmē Sporta skolas direktors Aivars Fridrihsons iepazīstināja Padomi ar 2016.gada budžetu. Padomes locekļiem radies priekšstats, ka esošajā Sporta skolas budžetā nav paredzēti līdzekļi Sporta skolas pilnvērtīgai attīstībai un treneru jebkāda veida motivācijai paaugstināt darba kvalitāti.

Saistībā ar to lūdzam izskatīt iespēju vecāku līdzfinansējumu, kas 2016.gadā plānots 27 000,-EUR apmērā, neiekļaut kopējā Sporta skolas izdevumu tāmē, bet gan novirzīt to iepriekš minētam mērķim. Līdz ar to Sporta skolai būs lielāka motivācija veidot sadarbību ar audzēkņiem un viņu vecākiem.

 

 

2016.gada 07.aprīlī

Ceturtdiena, 30 Jūnijs 2016 11:23

Siguldas Sporta skolas Padome

Sanāksme

Siguldas Sporta skola, Gāles iela 29                                      2016.gada 16.februārī

Protokols Nr.2

Sanāksmi vada: A. Fridrihsons

Sanāksmi protokolē: I.Ratniece

Sanāksmē piedalās: J.Lazdāns, Ģ.Saļņikovs, G.Gasūna, G.Blūmiņa, I.Miltiņa, N.J.Deksnis, K.Kalniņš, J.Stūrītis, K.Veita

Darba kārtība:

Informācija par Sporta skolas budžetu 2016.gadam.

Informācija par mācību maksas izmaiņu projektu.

Debates.

Izskatītie jautājumi un lēmumi

1. Siguldas Sporta skolas direktors A.Fridrihsons: iepazīstina Padomi ar Sporta skolas budžetu 2016.gadam. Īsumā pastāsta par budžeta tapšanas gaitu. Pašvaldība nav piešķīrusi visu pieprasīto finansējumu. Pastāsta par galvenajām budžeta ienākumu un izdevumu sadaļām.

J.Lazdāns: Vai ieņēmumi no mācību maksām nevarētu palikt kā atsevišķa budžeta sadaļa, nevis tikt iekļauta kopējos izdevumos? Tas nemotivē palielināt ienākumus un tas varētu būt arī labs pamats Sporta skolas attīstībai. Vai ar pašreizējo budžetu ir iespējama attīstība?

A.Fridrihsons: Ir pašvaldības uzstādījums izdarīt izmaiņas Sporta skolas mācību maksu noteikšanā – ir jādiferencē mācību maksa pēc sporta veidu nodaļām un pēc sasniegtā sporta izglītības līmeņa.

J.Stūrītis: Nesaprotami, kāpēc Mācību maksas iet kopējā budžetā. Tā varētu būt papildus nauda Sporta skolai, ar ko motivēt trenerus.

I.Miltiņa: Kā ir Rīgas sporta skolās? Vai nevar pie Sporta skolas nodaļām veidot biedrības, kas vāktu biedru naudas un tad tādā veidā rastos papildus finansējums nodaļu attīstībai?

A.Fridrihsons: Izsaka viedokli par klubu darbību Siguldā saistībā ar Sporta skolu. Ir nesakārtotas savstarpējās attiecības. Normāli būtu, ja jaunākā vecuma bērni sāktu sportot klubos, tad labākos uzņemtu Sporta skolā, kas ar lielākām finanšu iespējām pilnveidotu sportistu meistarību. Diemžēl šāda sistēma nepastāv. Daļēji arī tāpēc, ka Sporta skolas budžets nevar piedāvāt daudz ko no tā, ko nosedz klubi.

Sākot ar šo gadu, stingrāk tiks ievērotas prasības par sportistu pārcelšanu augstākā MT grupā Sporta skolā. Šo kustību ir sākusi ministrija, tāpēc arī Sporta skolai būs stingrāk jāvērtē audzēkņu treniņu apmeklējums, kontrolnormatīvu rezultāti, dalība sacensībās un tur sasniegtie rezultāti.

J.Lazdāns: Saistībā ar klubu un Sporta skolas sadarbību, galvenais ir tas, ka Sporta skola diemžēl nevar samaksāt tādu algu, lai tikai ar to treneris spētu nodrošināt ģimeni, tāpēc ir labi, ka paralēli pastāv klubu sistēma.

Kādas prasības pašvaldība uzstāda Sporta skolai?

A.Fridrihsons: Visas tās, kas ir ierakstītas Sporta skolas nolikumā.

J.Lazdāns: Ko pašvaldība dod par augstiem sacensību rezultātiem?

A.Fridrihsons: Sporta skolai nav iespēju papildus prēmēt par augstiem sasniegumiem. Treneriem maksā par tarificētām stundām un vairākiem treneriem ir ikmēneša piemaksas no pašvaldības budžeta par darba kvalitāti.

Ģ.Saļņikovs: Sporta skolai jāmeklē veids, kā motivēt trenerus.

J.Lazdāns: Priekšlikums – sagatavot Padomes iesniegumu Siguldas novada pašvaldībai ar ieteikumu nākamajā budžeta gadā mācību maksas ieņēmumus atstāt Sporta skolas pārziņā, kura tos varēs izlietot Skolas attīstībai un treneru motivēšanai.

2. Sporta skolas direktors A.Fridrihsons iepazīstina ar mācību maksas diferencēšanas projektu.

Siguldas Sporta skolas mācību maksas izmaiņu projekts

Nr.

Sporta veids

Mācību maksa pa izglītības posmiem

SSG-MT-3

MT-4 - MT-7

SMP-1 - ASM

 

Basketbols

15

15

0

 

Badmintons

15

20

0

 

Dambrete

10

10

0

 

Kalnu slēpošana

15

20

0

 

Distanču slēpošana

15

15

0

 

Vieglatlētika

10

10

0

 

Peldēšana

40

?

?

         
 

Vispārējā fiziskā sagatavošana

15

15

15

J.Lazdāns: Tabulā redzams, ka mācību maksa tiek palielināta, tas nozīmē, ka arī ieņēmumi no mācību maksas būs lielāki. Vai dome palielinās Sporta skolas budžetu, ja būs augstāka mācību maksa? Tajā pašā laikā riskējot, ka samazināsies bērnu skaits treniņgrupās, jo visi negribēs maksāt lielāku maksu.

J.Stūrītis: Vai lielāks mācību maksa nesamazinās bērnu skaitu Sporta skolā?

A.Fridrihsons: Sporta skolas uzņemšanas procesu regulē MK noteikumi, kuri nosaka bērnu skaitu un vecumu konkrētā grupā. Jau pašlaik Sporta skola nevar uzņemt visus, kuri gribētu iestāties. Tajā pašā laikā sporta klubus nekas nereglamentē, viņi savāc bērnu baru, un par treniņprocesa kvalitāti tad ir lielas šaubas.

K.Veita: Vajag celt Sporta skolas prestižu. Kāpēc nav labāko audzēkņu attēli pie sienas, kāpēc nav izlikti kausi un medaļas?

J.Lazdāns: Arī šajā jautājumā viss atduras pret naudu.

Lēmumi:

1. Līdz 26.februārim Padome sagatavo iesniegumu Siguldas novada pašvaldībai ar ieteikumu ieņēmumus no mācību maksas izdalīt atsevišķi no kopējā budžeta, atstāt to Sporta skolas pārziņā, lai Skolai būtu līdzekļi treneru motivācijas programmas realizēšanai, Skolas attīstībai un popularizēšanai.

2. Nākamajā Padomes sanāksmē izskatīt pašvaldības atbildi uz iesniegumu par mācību maksām.

3. Visiem pārdomāt mācību maksas diferencēšanas projektu un sagatavot savus argumentus par vai pret.

4. Ieteikumus par nākamās Padomes darba kārtības jautājumiem sūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Sanāksmes vadītājs:                                                   A.Fridrihsons

Protokoliste:                                                               I.Ratniece

Pirmdiena, 21 Decembris 2015 17:21

Siguldas Sporta skolas Padome

Sanāksme

Siguldas Sporta skola, Gāles iela 29                                     

2015.gada 18.decembris

Protokols Nr.1

Sanāksmi vada: A. Fridrihsons

Sanāksmi protokolē: I.Ratniece

Sanāksmē piedalās: J.Lazdāns, Ģ.Saļņikovs, G.Gasūna, G.Blūmiņa, K.Putniņa, V.Strazdiņa, I.Miltiņa, N.J.Deksnis, K.Kalniņš, J.Stūrītis, K.Veita

Darba kārtība:

1.Informācija par Sporta skolu.

2.Informācija par Padomes mērķiem, uzdevumiem.

3.Padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.

4.Darba plāna apstiprināšana.

5.Debates.

Izskatītie jautājumi un lēmumi

1.Siguldas Sporta skolas direktors A.Fridrihsons iepazīstina Padomi ar Sporta skolas vēsturi, struktūru, resursiem.

2.Padomes locekļi iepazīstināti ar Padomes Reglamentu, iebildumu nav.

3.Par Padomes priekšsēdētāju, atklāti balsojot, tiek ievēlēts Jānis Stūrītis.

4.Nākamā Padomes sanāksme notiks tad, kad tiks apstiprināts Sporta skolas budžets, Padomes locekļi tiks iepazīstināti ar budžeta pozīcijām, tiks apspriestas mācību maksas, finansējuma lielums katram sporta veidam. Par nākamās sanāksmes laiku visi Padomes locekļi tiks informēti.

Debates: izsakās K.Veita par www.siguldassports.lv, mājaslapu vajadzētu modernizēt, aktīvāk popularizēt Sporta skolu sociālajos tīklos. Ģ.Saļņikovs interesējas par to, vai Sporta skolā plānots atvērt jaunas nodaļas. A.Fridrihsons informē par plāniem 2016.gadā atvērt peldēšanas nodaļu, par Orientēšanās federācijas izteikto vēlmi Siguldas Sporta skolā atvērt orientēšanās sporta nodaļu. K.Veita uzsver, ka Sporta skolai jādomā par sava imidža veidošanu un popularizēšanu. Priekšlikums - izveidot Padomes locekļu grupu veiksmīgākai informācijas apmaiņai “Whatsappā”, izveidot Facebook grupu. To apņemas izdarīt N.J.Deksnis.

Sanāksmes vadītājs:    A.Fridrihsons

Protokoliste:                I.Ratniece

Aptauja

Kurš aktīvās atpūtas veids Tev patīk vislabāk?

Notikumu kalendārs

November 2018
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2