Skip to content

15.maijā Siguldas Sporta skola uzsākusi jaunu audzēkņu uzņemšanu

Jaunu audzēkņu uzņemšana Siguldas Sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās mācībām 2020./2021.mācību gadā norisināsies no  15.maija līdz 25.augustam.

Šogad, sākot ar 15.maiju, profesionālās ievirzes programmām ir iespēja pieteikties arī elektroniski pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, aizpildot pieteikuma formu „Iesniegums profesionālās ievirzes programmās”. Pieteikumu varēs aizpildīt nepilngadīga skolēna likumiskais pārstāvis. Neskaidrību gadījumā par elektroniskā iesnieguma aizpildīšanu un iesniegšanu iedzīvotāji varēs vērsties Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 un Siguldas Sporta skola, Gāles ielā 19. Elektroniskā pieteikšanās norisināsies līdz 25.augustam.

Veicot reģistrāciju gan elektroniski, gan klātienē skolā, katram bērnam tiks piešķirts unikāls identifikācijas kods, kas tiks nosūtīts uz pieteicēja norādīto e-pasta adresi. Kopējais saraksts ar bērniem, kuri atbildīs noteiktajiem kritērijiem un tiks uzņemti profesionālās ievirzes programmās, tiks publicēts 2020. gada  31.augustā pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv. Par uzņemtajiem audzēkņiem Kalnu slēpošanas un Peldēšanas nodaļās, kurās iestājpārbaudījumi notiks septembra pirmajā nedēļā, informācija tiks publicēta trīs dienu laikā pēc to norises.

2020./2021.mācību gadā Sporta skolā tiek uzņemti:

Basketbola nodaļā – 2013.-2010.gadā dzimušie zēni un meitenes bez iestājpārbaudījumiem.

Badmintona nodaļā – 2013.-2011.gadā dzimušie zēni un meitenes bez iestājpārbaudījumiem.

Vieglatlētikas nodaļā – 2013.-2010.gadā dzimušie zēni un meitenes bez iestājpārbaudījumiem.

Dambretes nodaļā – 2013.-2010.gadā dzimušie zēni un meitenes bez iestājpārbaudījumiem.

Orientēšanās nodaļā tiks uzņemti 2013.-2010.gadā dzimušie zēni un meitenes bez iestājpārbaudījumiem.

Distanču slēpošanas nodaļā – 2013.-2010.gadā dz. zēni un meitenes bez iestājpārbaudījumiem.

Kalnu slēpošanas nodaļā – 2012.gadā dzimušie zēni un meitenes ar atbilstošu fizisko un speciālo sagatavotību konkursa kārtībā.

Peldēšanas nodaļā – 2013.-2010.gadā dzimušie zēni un meitenes ar atbilstošu fizisko un speciālo sagatavotību konkursa kārtībā.

Iestājpārbudījumi Kalnu slēpošanas nodaļā un Peldēšanas nodaļā notiks septembra pirmajā nedēļā.

Siguldas Sporta skola piedāvā mērķtiecīgus treniņus sertificētu treneru vadībā 14 akreditētās sporta programmās astoņos sporta veidos badmintonā, basketbolā, dambretē, distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā, orientēšanās sportā, peldēšanā un vieglatlētikā. Nodarbības notiek Siguldas Sporta centrā, Siguldas Sporta skolā, Fischer Slēpošanas centrā, Siguldas Pilsētas trasē, Allažu sporta centrā un Siguldas 1. pamatskolas sporta kompleksā. Tiek nodrošināts transports bērnu nokļūšanai no skolām uz nodarbību vietām pēc pašvaldības apstiprināta grafika. Papildu informācija par uzņemšanu Siguldas Sporta skolā pieejama tīmekļa vietnē www.siguldassportaskola.lv, rakstot uz e-pasta adresi sportaskola@sigulda.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 22022898.