Skip to content

Saites

Latvijas Basketbola Savienība https://basket.lv
Latvijas Badmintona federācija www.badminton.lv
Latvijas Dambretes Federācija www.dambrete.lv
Latvijas Peldēšanas federācija www.swimming.lv
Latvijas Orientēšanās Federācija www.lof.lv
Latvijas Slēpošanas federācija www.infoski.lv
Latvijas Vieglatlētikas savienība www.athletics.lv
Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas https://likumi.lv/ta/id/328709-kartiba-kada-valsts-finanse-profesionalas-ievirzes-sporta-izglitibas-programmas
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija www.izm.lv

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija https://www.lspa.lv/

Murjāņu sporta ģimnāzija https://www.msg.edu.lv/

Sporta izglītības aģentūra https://www.sportaizglitiba.lv/

Latvijas treneru tālākizglītības centrs https://www.treneruizglitiba.lv/

Nacionālā izglītības iespēju datu bāze http://niid.lv/

Latvijas Sporta skolu direktoru padome http://www.sportaskolas.lv/lv/sporta-skolas