Saites

Latvijas Basketbola Savienība https://basket.lv
Latvijas Badmintona federācija www.badminton.lv
Latvijas Dambretes Federācija www.dambrete.lv
Latvijas Peldēšanas federācija www.swimming.lv
Latvijas Orientēšanās Federācija www.lof.lv
Latvijas Slēpošanas federācija www.infoski.lv
Latvijas Vieglatlētikas savienība www.athletics.lv
Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas https://likumi.lv/ta/id/293180-kartiba-kada-valsts-finanse-profesionalas-ievirzes-sporta-izglitibas-programmas
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija www.izm.lv