Skip to content

Fiziskie testi

Siguldas Sporta skola, lai pilnveidotu savu darbību un atbilstību Sporta skolas vīzijai, tuvojoties 2024./2025. mācību gadam, rīko jauno audzēkņu uzņemšanas fiziskos testus. Tie nepieciešami, lai noteiktu jaunuzņemamo audzēkņu fizisko un funkcionālo sagatavotību. Testu rezultāti ļaus Siguldas Sporta skolai sekmīgāk komplektēt mācību-treniņu grupas, kas savukārt dos iespēju aizvadīt kvalitatīvu un mērķtiecīgu treniņprocesu.

“Nevērtē zvirbuli pēc viņa spējas peldēt!”, šalca atbalss baseina malā. Iestājpārbaudījumu normatīvu neizpilde nenozīmē, ka potenciālajam Siguldas Sporta skolas audzēknim zūd iespēja iestāties Sporta skolā. Iestājpārbaudījumi ir pirmais solis pretīm stabilām, atklātām un uz kopēju mērķu sasniegšanu balstītām attiecībām trīsstūrī – AUDZĒKNIS – TRENERIS – VECĀKS –FIZISKO TESTU DISCIPLĪNAS UN IZPILDES NORĀDĪJUMI

20m sprints, starts gaitā

20 metru sprints ar startu gaitā – nozīmē laika ņemšanu distances vidū. Audzēknis sāk savu skrējienu pēc starta signāla. Starta signāls, šajā gadījumā, nozīmē, ka laika iekārta ir gatava fiksēt laiku. Audzēknis sāk savu skrējienu brīdī, kad ir gatavs. Pirmie 10m ir ieskriešanās ceļš un laika fiksēšana sākas pēc 10m atzīmes (video – otrais konuss), tiek nofiksēts laiks, kas pavadīts 20m distancē (video – trešais konuss). Audzēknis samazina savu ātrumu tikai pēc trešās atzīmes un pabeidz distanci bremzēšanas ceļā, noslēdzošajos 10m. Kopējā distance 40m.

Veiklības čūska

Veiklības skrējienu audzēknis sāk pie vidējā baltā konusa (video), sānis pieliktajā solī sāk skrējienu pa kreisi 5m līdz konusam (sānis pieliktais solis, krustsolis vai tamlīdzīgi, ir pieļaujami dažādi stili – galvenais noteikums – virzība ir sānis un skats tiek saglabāts uz priekšu). Pieskaras konusam, turpina kustību sānis līdz otras puses konusam 10m, pieskaras konusam. Turpina kustību sānis līdz vidējam starta konusam 5m, kur turpina ar skrājienu starp konusiem – šī skrējiena garums 10m. Laiks tiek fiksēts no starta signāla līdz finiša līnijai (video – divi pēdējie mazie konusi). Kopējais distances garums 30m.

Vortex mešana tālumā

Audzēknim ir divi metieni – ar labo roku viens metiens un ar kreiso roku otrs metiens. Secībai nav nozīmes. Nostājas pie līnijas un met Vortex tālumā. Bez ieskrējiena, no vietas. Mešanas tehnika ir audzēkņa brīva improvizācija – kā māk, tā met.

Tāllēkšana no vietas

Lēciens tiek izpildīts ar abām kājām no vietas. Tas nozīmē, ka nav ieskrējiena. Lec no līnijas maksimāli tālu. Pēc piezemēšanās paliek uz vietas, lai var nomērīt attālumu. Mēra attālumu no starta līnijas līdz papēžiem.