Skip to content

Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Siguldas sporta skola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

https://siguldassportaskola.lv/https://siguldassportaskola.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

https://siguldassportaskola.lv/tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Attēlu tekstuālā alternatīva nav korekta vai pievienota
  • Virsrakstos izcelts sociālo saišu bloks
  • Krāsu kontrasti izvēlnēs nepietiekams.
  • Multimediju (audio, video) satura alternatīvas nav pieejamas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 16.06.2023. Izvērtēšanu veica Dāvis Bērtulis..

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://siguldassportaskola.lv/wp-content/uploads/2023/09/izvertesanas-protokola_veidlapa_2023_SSS.edoc.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.Siguldas Sporta skolas direktora vietniekam Mārtiņam Pavlovskim, e-pasts martins.pavlovskis@sigulda.lv, tālr. 22026668.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: martins.pavlovskis@sigulda.lv.

Zvaniet: 22026668

Siguldas Sporta skolas direktora vietnieks Mārtiņš Pavlovskis, tālr. 22026668, e-pats martins.pavlovskis@sigulda.lv.

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7.

Sūdzību iesniegšana

Siguldas Sporta skolas direktora vietnieks Mārtiņš Pavlovskis, tālr. 22026668, e-pats martins.pavlovskis@sigulda.lv.

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir .

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 21.06.2023un atkārtoti pārskatīts .

Šo paziņojumu apstiprināja Karīna Putniņa Siguldas Sporta skolas direktore.