Skip to content

IZM: ievērojot vispārējus piesardzības pasākumus, varēs vairāk mācīties un sportot

Lai gan Ministru kabinets 2020. gada 7. maijā lēma pagarināt ārkārtējo situāciju Latvijā līdz 2020. gada 9. jūnijam, vienlaikus tika atbalstīta vairāku ierobežojošu pasākumu atvieglošana attiecībā uz mācību procesu un sportošanu.

Bērnudārzi tāpat kā līdz šim strādās dežūrgrupu režīmā, bet grozījumi valdības ārkārtējās situācijas rīkojumā attiecībā uz 5-6 gadus veco bērnu mācību procesu paredz, ka izglītības iestāde varēs lemt par mācībām klātienē šiem bērniem, lai nodrošinātu sagatavošanos 1. klasei. Vai tās būs pāris nedēļas jūnijā, jūlijā vai augustā, par to katras pirmsskolas izglītības iestādes dibinātājs varēs lemt, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un bērnu vajadzības.

Tāpat šodien valdībā pieņemtais lēmums ļaus, ievērojot noteiktus epidemioloģiskās drošības pasākumus, organizēt klātienes konsultācijas skolēniem, kuri gatavojas valsts pārbaudījumiem, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. Lai gan 9. klašu skolēniem obligātie eksāmeni ir atcelti, arī viņiem būs ļauts doties uz konsultācijām skolā.

Klātienē no 2020 gada 12. maija varēs notikt organizēti sporta treniņi (nodarbības), ievērojot šādus nosacījumus:

• vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 25 personas;
• treniņa laiks – trīs stundas iekštelpās, ārpus telpām – neierobežoti;
• nodarbību vada sertificēts treneris;
• savstarpēja divu metru distance;
• fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;
• treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par 7 gadiem;
• jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un trenera norādījumi,
• jāievēro citi sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi (tiks izstrādāti sadarbībā ar Veselības ministriju).

Lai arī jauniešu centros un jauniešu organizācijās iespējams organizēt pasākumus, arī turpmāk neformālās un interešu izglītības mācību process nodrošināms attālināti. Bērnu un jauniešu nometnes nav atļautas līdz turpmākām izmaiņām, kas gaidāmas jūnijā.

Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi rīkojumā „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Avots: izm.gov.lv