Skip to content

Siguldas Sporta skolas iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā tiek nodrošināts profesionālās ievirzes izglītības process ārkārtējās situācijas apstākļos”

Iekšējie noteikumi

 12.05.2020.                                                                                                   Nr. 1-6/04

Kārtība, kādā tiek nodrošināts profesionālās ievirzes izglītības process ārkārtējas situācijas apstākļos

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I Vispārīgie jautājumi

 1. Kārtības, kādā tiek nodrošināts mācību process ārkārtējās situācijas laikā  (turpmāk – kārtība), mērķis ir nodrošināt Siguldas Sporta skolas (turpmāk – izglītības iestāde) mācību-treniņu aktivitāšu (nodarbību)  norises drošību un kvalitāti.

II Mācību procesa plānošana

 • Mācību procesa plānošanu atbilstoši kompetencei nodrošina izglītības iestādes direktora vietnieki sadarbībā ar sporta treneriem.
 • Mācību procesu atbilstoši izglītības plāniem turpināt attālināti un klātienē, ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus:
  • vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 25 personas;
  • treniņa laiks – trīs stundas iekštelpās, ārpus telpām – neierobežoti;
  • nodarbību vada  norīkotais sporta treneris;
  • savstarpēja divu metru distances uzturēšana;
  • fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;
  • treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par 7 gadiem;
  • jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un trenera norādījumi;
  • jāievēro citi aktualizētie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi;
 • Klātienes nodarbībās piedalās veseli izglītojamie, aizliegts piedalīties izglītojamajiem ar Covit 19 saslimšanas pazīmēm.
 • Uz nodarbībām pulcēties savlaicīgi  (līdz 10 minūtēm pirms nodarbības) tikai nodarbību grafikā noteiktajās vietās.
 • Nodarbībās piedalās attiecīgo grupu audzēkņi atbilstoši apstiprinātajiem sarakstiem.
 • Pirms katras nodarbības sporta treneris veic noteiktos drošības pasākumus un izglītojamo instruktāžu.
 • Koplietošanas inventāru pēc izmantošanas dezinficē.
 • Atbildību par iekšējo noteikumu prasību izpildi nodrošina sporta treneris.

Direktors                                                                     A.Fridrihons