Skip to content

Latvijas Universitāte – iespēja veidot duālo karjeru

Latvijas Universitāte ir viena no pirmajām augstskolām Baltijā, kas augsta līmeņa sportistiem piedāvā iespēju iegūt augstāko izglītību apvienojot to ar sportista karjeru, tādejādi nodrošinot nākotnes perspektīvu Latvijas labākajiem atlētiem. Universitātes loma ir īpaša Latvijas sportā, jo nodrošina pārejas posmu no jaunatnes sporta uz profesionālo sportu, tādejādi atbalstot jaunos sportistus turpināt sasniegt sava potenciāla maksimumu.

Ievērības cienīga ir Latvijas Universitātes veidotā basketbola sistēma kā pirmā Baltijā, kas rādīja labu piemēru tam, ka universitātes vidē var nodrošināt profesionālu treniņu darbu un vienlaicīgi iegūt augstāko izglītību.
Latvijas Universitāte domā ne tikai par Latvijas izlašu dalībniekiem, bet arī par sportistiem, kuri nodarbojas ar atsevišķiem komandu un individuālajiem sporta veidiem, un uzrāda augstus sasniegumus.

Labākajiem Latvijas Universitātes studentiem, kuriem ir teicami sasniegumi sportā, ir iespēja saņemt sporta stipendijas*. Ik gadu tās tiek piešķirtas ap 40 augsta līmeņa sportistiem, kuri izvēlējušies studēt Latvijas Universitātē.
Šiem studentiem-sportistiem ir iespēja piedalīties augsta mēroga sporta sacensībās, piemēram, Pasaules Universiādē u.c.

*studiju maksas atvieglojums

Vairāk informācijas: https://bit.ly/3072dyN