Skip to content

Piešķirts finansējums Siguldas Sporta skolas atbalsta biedrības projektam

Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) 2020. gada 27. jūlijā apstiprināja projektu konkursa “Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2020 ietvaros” un Eiropas Sporta nedēļas Centrālā pasākuma organizēšanas konkursa rezultātus. Finansējums 385 eiro apmērā tika piešķirts arī biedrībai “Siguldas Sporta skolas atbalsta biedrība” projekta “Nāc sportot!” realizēšanai.

Jau trešo gadu LSFP rīko projektu konkursu “Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2020 ietvaros”. Pieteikšanās konkursam noslēdzās 8. jūlijā, kopumā LSFP sekretariātā saņemti 46 pieteikumi. Saņemtie pieteikumi tika izvērtēti saskaņā ar konkursa nolikumu un tajā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kā rezultātā apstiprināta finansiāla atbalsta piešķiršana 32 sporta pasākumu rīkošanai, kurus īstenos 30 sporta organizācijas un individuāli – divi treneri (kā jau ziņots, pirmo reizi konkursam pieteikumus individuāli varēja iesniegt sertificētie sporta treneri).

Konkursa mērķis ir Sporta nedēļas ietvaros finansiāli atbalstīt projektus – sporta pasākumus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību un uzlabotu zināšanas par veselīgu un fizisiki aktīvu dzīvesveidu, popularizējot sportiskas aktivitātes un tādējādi mazinot mazkustīgu dzīvesveidu, plānojot sporta aktivitātes, atvērtos treniņus, meistarklases, seminārus, dodot iespēju uzzināt par sportošanas veidiem, kā arī izmēģināt tos.

Eiropas Sporta nedēļas aktivitāšu primārā mērķauditorija ir personas, kuras nenodarbojas ar sportu un fiziskām aktivitātēm un neapmeklē sporta klubus un fitnesa klubus vai dara to neregulāri – visu vecuma grupu cilvēki, ieskaitot bērnus un jauniešus, kā arī seniorus. Aptveramās Eiropas Sporta nedēļas fokusa tēmas: sports izglītības iestādēs, darbavietās, sports brīvā dabā, sporta klubos un fitnesa centros. Biedrība “Siguldas Sporta skolas atbalsta biedrība” konkursam iesniedza projektu atvērto grupu treniņu “Nāc sportot!” organizēšanai.  Tajos plānots iesaistīt 60 iesācējus un bērnus no maznodrošinātām ģimenēm vecumā no 7 līdz 14 gadiem, kuri tiks iepazīstināti ar vairākiem sporta veidiem, kā arī tiks sniegta informācija par iespējām uzsākt regulāras sportiskās aktivitātes Sporta skolā vai Siguldas novada sporta biedrībās/klubos. Plānots, ka 23.septembrī plkst. 18.00 Siguldas Sporta skolas zālē tiks organizēts atvērtais basketbola treniņš, 24.septembrī plkst. 18.00 turpat notiks atvērtais badmintona treniņš, savukārt 29.septembrī plkst. 18.00 Svētku laukumā notiks atvērtais orientēšanās treniņš. Vecākiem ir iespēja jau no 20.augusta pieteikt bērnu dalībai vienā vai vairākos atvērtajos treniņos, zvaonot pa tālr. 22022898.