Skip to content

Izstrādāti Siguldas Sporta skolas iekšējie kārtības noteikumi veselības uzraudzības jomā

Siguldas Sporta skola izstrādājusi divus iekšējās kārtības noteikumus, kuri nosaka kādā kārtībā Sporta skolas izglītojamie saņems veselības aprūpes pakalpojumus.

2021. gada 18.janvāra iekšējās kārtības noteikumi Nr. 1-6/01/2021 “Kārtība, kādā skolas izglītojamie piedalās Siguldas Sporta centra “Veselības uzraudzības programmā jaunajiem sportistiem” un “Sportistu līdz 10 gadu vecumam padziļinātā medicīniskā pārbaude””paredz to, ka Siguldas Sporta medicīnas centrā  programmā Nr. 1 – “Veselības uzraudzības programma jaunajiem sportistiem”  tiks veikta izglītojamā vispārējās attīstības un veselības analīze, slodzes tests un sporta ārsta konsultācija. Dalību šajā programmā noteiks skolas izveidota komisija, pamatojoties uz sporta federācijas atzinuma par izglītojamā iekļaušanu valsts izlases dalībnieku un kandidātu sastāvā, sākot no 14 gadu vecuma, un/vai sporta trenera iesnieguma.

Programma Nr. 2.  – “Sportistu līdz 10 gadu vecumam padziļinātā medicīniskā pārbaude” ietver šādus pasākumus:  vienu reizi gadā  bērna vispārējās attīstības un veselības analīze, bērna balsta un kustību orgānu sistēmas analīze atbilstoši sporta veidam. Šī programma būs pieejama visiem Siguldas Sporta skolas izglītojamajiem līdz 10 gadu vecumam. Šiem izglītojamajiem,  tāpat kā līdz šim, katra mācību gada sākumā jāiesniedz ģimenes ārsta zīme, atbilstoši 2016. gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 594.

Programma Nr.1. un Nr.2 dati tiks nodoti Siguldas Sporta skolas fizioterapeitam tālākai darbībai.

Siguldas Sporta centra pakalpojumus apmaksā Siguldas novada pašvaldība. Jau otro gadu šajās programmās tiek vērtīgi izmantoti vairāk kā 10 000 EUR, lai mērķtiecīgi un kvalificēti sekotu Siguldas Sporta skolas izglītojamo veselības stāvoklim.

Ar 2020.gada 1.decembri Siguldas Sporta skolā strādā fizioterapeits Artūrs Dāvis Paeglis. Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi Nr. 1-6/02/2021 “Siguldas Sporta skolas fizioterapeita pakalpojumu sniegšanas kārtība”, ar mērķi radīt sistemātisku, strukturizētu darba plānošanu un realizēšanu. Apzinot to, ka Siguldas Sporta skola nav neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāde, kā arī viena fizioterapeita kapacitāte nespēj apkalpot visus Sporta skolas izglītojamos vienlīdz regulāri, bieži un individuāli, tiek izstrādāts plānveida pasākumu kopums jeb kārtība, lai nodrošinātu efektīvu un mērķtiecīgu pieeju fizioterapeita pakalpojuma sniegšanā sportistam, ar iespēju saņemt fizioterapeita pakalpojumu. Sīkāka informācija   https://siguldassportaskola.lv/dokumentacija/