Skip to content

1.maijā Siguldas Sporta skola sāk jaunu audzēkņu uzņemšanu

Jaunu audzēkņu uzņemšana Siguldas Sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās 2021./2022.mācību gadā norisināsies no  01.maija līdz 25.augustam.

Sākot ar 01.maiju profesionālās ievirzes programmām ir iespēja pieteikties elektroniski pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, aizpildot e-pakalpojumu  „Iesniegums profesionālās ievirzes programmās”. Pieteikumu varēs aizpildīt skolēna māte, tēvs vai likumiskais pārstāvis.

Iesniedzot pieteikumu katram bērnam tiks piešķirts unikāls identifikācijas kods, kas tiks nosūtīts uz pieteicēja norādīto e-pasta adresi. Kopējais saraksts ar bērniem, kuri atbildīs noteiktajiem kritērijiem un tiks uzņemti profesionālās ievirzes programmās bez iestājpārbaudījumiem, tiks publicēts 2021. gada 31.augustā pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv. Vienlaicīgi uz pieteicēja e-pasta adresi tiks nosūtīta informācija par iestājpārbaudījumiem Kalnu slēpošanas nodaļā.

2021./2022.mācību gadā Sporta skolā tiek uzņemti:

Basketbola nodaļā – 2014.-2012.gadā dzimušie zēni un meitenes bez iestājpārbaudījumiem.

Badmintona nodaļā – 2014.-2013.gadā dzimušie zēni un meitenes bez iestājpārbaudījumiem.

Vieglatlētikas nodaļā – 2014.-2013.gadā dzimušie zēni un meitenes bez iestājpārbaudījumiem.

Dambretes nodaļā – 2014.-2013.gadā dzimušie zēni un meitenes bez iestājpārbaudījumiem.

Orientēšanās sporta nodaļā tiks uzņemti 2014.-2012.gadā dzimušie zēni un meitenes bez iestājpārbaudījumiem.

Distanču slēpošanas nodaļā – 2014.-2012.gadā dzimušie zēni un meitenes bez

iestājpārbaudījumiem.

Peldēšanas nodaļā – 2014.-2013.gadā dzimušie zēni un meitenes bez iestājpārbaudījumiem.

Kalnu slēpošanas nodaļā – 2014.-2012.gadā dzimušie zēni un meitenes ar atbilstošu fizisko un speciālo sagatavotību konkursa kārtībā.

Iestājpārbudījumi Kalnu slēpošanas nodaļā notiks septembra pirmajā nedēļā. Ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajam sporta veidam un ar atļauju nodarboties ar paaugstinātu fizisko slodzi šogad būs jāiesniedz, noslēdzot līgumu.

Siguldas Sporta skola piedāvā mērķtiecīgus treniņus sertificētu treneru vadībā 14 akreditētās sporta programmās astoņos sporta veidos badmintonā, basketbolā, dambretē, distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā, orientēšanās sportā, peldēšanā un vieglatlētikā. Nodarbības notiek Siguldas Sporta centrā, Siguldas Sporta skolā, Fischer Slēpošanas centrā, Siguldas Pilsētas trasē, Allažu sporta centrā un Siguldas 1. pamatskolas sporta kompleksā. Tiek nodrošināts transports bērnu nokļūšanai no skolām uz nodarbību vietām pēc pašvaldības apstiprināta grafika. Sākot ar 01.jūniju, pieteikumus būs iespējams iesniegt arī klātienē Siguldas Sporta skolā (Gāles iela 29), tomēr pašvaldība aicina pieteikumus iesniegt elektroniski. Papildu informācija par uzņemšanu Siguldas Sporta skolā pieejama tīmekļa vietnē www.siguldassportaskola.lv, rakstot uz e-pasta adresi sportaskola@sigulda.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 22022898.