Skip to content

Iespēja kļūt par sporta treneri, mācoties Cēsīs

Ar šo gadu Latvijas universitātes Cēsu filiālē varēs apgūt pirmā līmeņa studiju programmu “Sporta treneris”

Uzņemšana no 6.jūlija!

LU Cēsu filiāle jau divdesmit trīs gadus studētgribētājiem no visas Vidzemes piedāvā dažāda līmeņa skolotāju un vadībzinātņu studiju programmas. Kvalitatīvs un mūsdienīgs studiju process mazpilsētas apstākļos organizēts tā, lai studenti varētu to savienot ar darbu.

Mūsu pasniedzēji ir zinoši gan pedagoģijas, psiholoģijas un vadībzinātņu teorijās, gan nozaru praksēs; daudzi no viņiem aktīvi darbojas VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

LU Cēsu filiālē izveidojusies profesionāla un motivēta darbinieku komanda, kas lepojas ar daudzajiem filiāles absolventiem, kuri ir pieprasīti darba tirgū un kuru ikdienas darbs veicina Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības labklājību.

​​​​​​​Sīkāka informācija:

https://www.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/koledzas-limena-studijas/sporta-treneris-cesu-filiale/