Skip to content

Sporta skolas izlaidums nosvinēts

Divās jūnija dienās apliecības par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu absolvēšanu saņēma kopumā 50 Siguldas Sporta skolas audzēkņi. Lielākais absolventu skaits šogad ir Vieglatlētikas nodaļā – 20 treneru Guntas Blūmiņas un Arnolda Strengas trenētie jaunieši saņēma apliecību par 20V 813 001 programmas, bet 16 – par 30V 813 001 programmas absolvēšanu.

Apliecības par 20V 813 001 programmas apgūšanu saņēmu 11 Basketbola nodaļas MT-7 grupas audzēkņi (treneri Agnija Enikova, Ēvalds Tukišs). Savukārt trīs distanču slēpotāji (treneris Raivis Zīmelis) saņēma 30V 83 001 programmas apguves apliecinošo dokumentu.

20V līmeņa apliecības jauniešiem dod tiesības turpināt mācības profesionālās ievirzes sporta programmā 30V līmenī, savukārt, saņemot augstākā līmeņa apliecību, jaunietis jau ir tiesīgs strādāt par treneri, ja pēc vispārizglītojošās skolas uzsāk mācības augstskolā sporta treneru sagatavošanas programmā.