Skip to content

Siguldas Sporta skolas atbalsta biedrība šovasar organizēs septiņas dienas nometnes

Šovasar Siguldas Sporta skolas atbalsta biedrība plāno organizēt kopumā 7 dienas nometnes Sporta skolas dažādu nodaļu audzēkņiem, galvenokārt jaunāko grupu bērniem. Divas no šīm nometnēm tiks organizētas, piesaistot Siguldas novada pašvaldības līdzekļus, vienu – “Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometnes bērniem ESF projekta “Esi vesels Siguldas novadā!” Nr.9.2.4.2/16/I/018 “Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometnes” ietvaros.

No 28.jūnija līdz 2.jūlijam risinās pirmās divas biedrības organizētās nometnes. “Esi aktīvs Siguldas novadā I” piedalās Vieglatlētikas nodaļas un Peldēšanas nodaļas audzēkņi (treneres J.Kaupe, O.Viduce), “Esi aktīvs Siguldas novadā II” – dažādu nodaļu audzēkņi (treneres I.Ozoliņa, S.Ruša). Nākamajā nedēļā startēs vēl viena nometne – “Esi aktīvs Siguldas novadā III”, kurā piedalīsies treneres S.Ziediņas audzēkņi. Šīs nometnes tiek organizētas, piesaistot vecāku finansējumu.

Nometņu programmā iekļauti ne tikai fizisko īpašību attīstoši vingrinājumi, pārgājieni, sporta spēles, bet notiek arī izzinošas lekcijas par drošību uz ūdens, par veselīgu uzturu. Nodarbību par to, kā pareizi iesildīties pirms treniņiem, kā pareizi veikt fizisko vingrinājumus nometnes bērniem vada Sporta skolas fizioterapeits Dāvis Paeglis.

Augusta sākumā, 02.-06.08., notiks dienas nometne, kurai finansējums tika piešķirts ESF nometņu projektu konkursā Esi vesels Siguldas novadā!” Nr.9.2.4.2/16/I/018 “Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometnes” ietvaros. Par pedagogiem šajā nometnē strādās peldēšanas trenere Olita Viduce un vieglatlētikas trenere Jolanta Kaupe. Pieteikšanās šai nometnei sāksies 15.jūlijā.

Augustā risināsies arī divas Siguldas novada pašvaldības nometņu konkursā atbalstītās biedrības nometnes – “Sportotprieks I” (09.-13.08. – Basketbola nodaļas audzēkņiem) un “Sportotprieks II (16.-20.08. – Distanču slēpošanas un Orientēšanās nodaļu audzēkņiem). Vēl augustā notiks par vecāku finansējumu organizētā nometne “Sportotprieks III (16.-20.08.) Badmintona nodaļas audzēkņiem.

Video no “Esi aktīvs Siguldā I”