Skip to content

Par Siguldas Sporta skolas darbību ārkārtas situācijas laikā

Pamatojoties uz 09.10.2021. Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ar 11.10.2021. mācību process tiek īstenots atbilstoši šiem noteikumiem:

 • Sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu norisē iekštelpās piedalās: 
 • izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 
 • vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas mācību-treniņu grupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu vispārējās izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros; 
 • individuāli (izņemot izglītojamos, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai ar sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas citas personas; 
 • grupu treniņos vienā mācību-treniņu grupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas;
 • iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā ievēro divu metru distanci (izņemot sporta treniņa telpu, kurā notiek treniņprocess);
 • piepildījums ģērbtuvēs vienlaikus nepārsniedz 25 %.

 • Sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu norisē ārtelpās piedalās: 
 • izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu vispārējās izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamos), ja vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves;
 • vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu vispārējās izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros.
 • Sporta treniņā nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē, tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji.
 • Reizi nedēļā treneris veic Covid-19 testu kontroli un uzskaiti visiem grupas audzēkņiem (izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus). Katrā nodarbībā tiek nodrošināta audzēkņu un mācību procesā iesaistīto darbinieku reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija).