Skip to content

Nosacījumi iekštelpu un ārtelpu sporta treniņu norisei no 2021. gada 15. novembra

Treniņi iekštelpās un ārtelpās: individuālā apmeklējuma ietvaros vai grupā notiek epidemioloģiski drošā vidē¹:

  1. Vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējās ne vairāk kā 20 personas.
  2. Vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 15 m² no treniņa (nodarbības) norises telpas platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 10 m² no ūdensvirsmas platības²).
  3. Prāta sporta veidos vienai personai ir nodrošināmi ne mazāk kā 3m²no pieejamās platības.
  4. 4. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 5.
  5. Ja attiecīgās sporta treniņu norises iekštelpās platība pieļauj un tiek ievēroti noteiktie nosacījumi(m², skaits, piepildījums, u.c.), kā arī sporta norises vietās ārtelpas platība pieļauj, un dažādas treniņugrupas plūsmas  nepārklājās, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs.
  6. Sporta treniņu (nodarbību) vada persona, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikācijas noteiktajām prasībām.
  7. Sporta treniņā (nodarbībā) nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē; tai skaitā izglītojamo likumiskie pārstāvji.
  8. Visur, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru distanci (neievērot divu metru distancēšanās prasību var treniņa laikā, pirms un pēc tam tiek ievērota savstarpējā vismaz divu metru distance).

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu treniņu norisē:

IEKŠTELPĀS var piedalīties:

darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

viena pamata vai vidējās pakāpes izglītojamie (vienas klases ietvaros), kuri ir veikuši COVID-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, ēkā vai ēku kompleksā, kurā atrodas izglītības iestāde, kurā izglītojamais apgūst izglītības  programmu pamatizglītības vai vidējā izglītības pakāpē;

peldētapmācības programmu izglītojamie līdz 12 gadu vecumam, ja vienam izglītojamam nodrošina ne mazāk kā 6 m² no peldētapmācības peldbaseina ūdensvirsmas platības.;

individuāli (izņemot izglītojamos, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) ar sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas neviena cita persona.

ĀRTELPĀS var piedalīties:

darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

viena pamata vai vidējās pakāpes izglītojamie (vienas klases ietvaros), kuri ir veikuši COVID-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, ēkā vai ēku kompleksā, kurā atrodas izglītības iestāde, kurā izglītojamais apgūst izglītības  programmu pamatizglītības vai vidējā izglītības pakāpē;

Vienā treniņgrupā pulcējās ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciāļistu un sporta darbiniekus);

  Ģērbtuves netiek izmantotas.

¹Epidemioloģiski droša vide- telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norise, pakalpojuma sniegšanas vai darba vietā, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojošas personas.

²Ja treniņu apmeklē vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītojamie(vienas klases ietvaros), kuri ir veikuši COVID-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, tad minētais ierobežojums par telpas vai ūdensvirsmas platību netiek piemērots.

Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi un mazinātu novēršamo mirstību Ministru kabinets 2021.gada 9.oktobrī izdeva rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK Rīkojums), ar kuru visā valsts teritorijā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim izsludināta ārkārtējā situācija. Ministru kabineta rīkojums Nr. 828, Rīgā 2021. gada 11. novembrī (prot. Nr. 74 50. §) Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

https://www.izm.gov.lv/lv/media/14463/download