Skip to content

Veselības pārbaudes 2021.gadā izgājuši 132 jaunākie Siguldas Sporta skolas audzēkņi

2021. gadā martā Siguldas Sporta centra ārstniecības iestādē (Siguldas Sporta diagnostika) tika uzsākta veselības uzraudzības programma pašiem jaunākajiem Sporta skolas audzēkņiem līdz 10 gadu vecumam, ko līdz gada beigām izgāja 132 Siguldas Sporta skolas audzēkņi.

Veselības pārbaudes protokols šajā programmā bija vērsts uz vispārējās fiziskās attīstības novērtējumu, kas dod informāciju par bērna veselības un fiziskās sagatavotības stāvokli, stiprajām un vājajām pusēm, atbilstību izvēlētajam sporta veidam un palīdz identificēt potenciālās problēmas nākotnē, lai tās savlaicīgi un iespēju robežās varētu risināt.

Kā būtiskākās problēmas saskaņā ar pārbaužu rezultātiem tika konstatētas – ķermeņa masas indekss un stājas izmaiņas. 53% no izmeklētajiem audzēkņiem tika konstatēts vecumam, augumam atbilstošs ķermeņa masas indekss, savukārt 47% tika konstatētas novirzes no normas – virssvars (23%), pazemināts ķermeņa masas indekss (19%) vai aptaukošanās (5%) – pēdējais rada paaugstinātu risku saslimt ar kādu no sirds asinsvadu slimībām nākotnē vai radīt muskuloskeletālus traucējumus.

67% audzēkņu tika konstatētas stājas izmaiņas (nelielas izmaiņas vai izteiktas izmaiņas). Arī izmainīta stāja nākotnē var radīt dažādas ar muskuloskeletālo sistēmu saistītas sūdzības un saslimšanas. Šiem audzēkņiem tiek rekomendēta ārstnieciskā vingrošana stājas un ķermeņa kompozīcijas uzlabošanai un muskuļu stiprināšanai. Kā mazāk izteiktas tika konstatētas arī citas problēmas, kā piemēram, vāja roku, plecu joslas mukulatūra, vēdera muskuļu spēks, zemi izturības rādītāji vai kāda muskuļa vai muskuļu grupas saīsinājums.

Savukārt, ļoti pozitīvi vairākumam audzēkņu var vērtēt līdzsvara izjūtu, kopējo ķermeņa lokanību, atjaunošanās ātrumu pēc slodzes, kāju muskulatūras spēku, eksplozivitāti un reakcijas ātrumu.

Lai kopumā uzlabotu audzēkņu vispārējo fizisko sagatavotību, Siguldas novada pašvaldība 2020.gadā izveidoja fizioterapeita štata vietu Siguldas Sporta skolā, kur fizioterapeits praksē strādā ar audzēkņiem gan individuāli, gan iesaistās mācību – treniņu procesā. Arī Sporta skolas treneri nodarbībās strādā pie audzēkņu muskuļu spēka attīstīšanas un nostiprināšanas. Tomēr, ņemot vērā, ka jaunākā vecuma mācību – treniņu grupās nodarbības notiek divas līdz trīs reizes nedēļā, jaunā sportista pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai ieteicams arī ikdienas individuālais darbs.

Veselības pārbaudes Siguldas Sporta skolas audzēkņiem līdz 10 gadu vecumam  tiks turpinātas arī 2022. gadā, lai savlaicīgi konstatētu potenciālās veselības vai fiziskās sagatavotības problēmas, kā arī, lai turpmāk sniegtu būtisku informāciju Siguldas Sporta skolai, tās fizioterapeitam, tās treneriem un audzēkņu vecākiem par iespējām uzlabot treniņprocesu un audzēkņu vispārējo fizisko sagatavotību. Siguldas Sporta centrs no savas puses aprīļa mēnesī plāno piedāvāt jaunu grupu nodarbību skolēniem (ārstnieciskā vingrošana) fizioterapeita vadībā, lai piedāvātu iespēju ikvienam bērnam un jaunietim, tai skaitā, tiem Siguldas Sporta skolas audzēkņiem, kuriem konstatētas stājas izmaiņas, apgūt vingrinājumu kompleksus, kas var uzlabot stāju un novērst stājas defektus nākotnē. Plašāka informācija drīzumā būs pieejama Siguldas Sporta centra informācijas kanālos.