Skip to content

SESTDIEN – 7.MAIJĀ, KLĀTIENĒ NOTIKS LSPA ATVĒRTO DURVJU DIENA. GAIDĀM VISUS INTERESENTUS!

Sestdien – 7. maijā, no pulksten 12.00 – 15.00, skolēni, viņu vecāki un visi interesenti, kuri šogad plāno sākt studijas mūsu Akadēmijā, aicināti klātienē apmeklēt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Atvērto durvju dienu, kas notiks Centrālās ēkas 1.stāvā (Rīgā, Brīvības gatvē 333, iepretim tirdzniecības centram ALFA). Uzzināsiet visu par studiju programmu piedāvājumiem Akadēmijas sporta zinātnes un veselības aprūpē sportā studiju virzienos, par iegūstamajām profesijām un citām akadēmiskajām iespējām.

Mūsu viesi varēs tikties ar LSPA vadību, Akadēmijas studiju programmu direktoriem, docētājiem un studentiem. Sniegsim plašu informāciju par studiju iespējām Akadēmijā, uzņemšanas prasībām LSPA 2022.gadā, par iestājpārbaudījumu norisi, valsts budžeta vietām, stipendijām, ERASMUS+ programmu piedāvājumiem un studējošo mobilitāti, kā arī atbildēsim uz visiem Jūs interesējošajiem jautājumiem.

Pulksten 12:00 un 14:00 notiks individuāla tikšanās ar studiju prorektori, profesori Andru Fernāti par STUDIJU IESPĒJĀM LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKDĒMIJĀ 2022./2023. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. Savukārt LSPA sporta spēļu zālē varēs izmēģināt fiziskās sagatavotības iestājpārbaudījuma vingrinājumus un savu fizisko sagatavotību.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par studiju iespējām, jautājumus sūtiet LSPA Studentu uzņemšanas komisijas atbildīgajai sekretārei Ievai Stecenko – 29328410, e-pasts:  uznemsana@lspa.lv, vairāk par 2022. gada uzņemšanu skatiet mājaslapā: https://www.uznemsana.lspa.lv/.

Šovasar LSPA plāno uzņemt studentus divās profesionālā bakalaura izglītības programmās studijām klātienē un neklātienē “Sporta zinātnē” (ir valsts apmaksātas budžeta vietas klātienes studijām) un studijām klātienē un nepilna laika klātienē “Fizioterapijā” (studijas tikai par maksu).

„Sporta zinātnes” bakalaura studiju programma aptver vairāk nekā 50 sporta veidus un to mācīšanas metodikas apguvi. Pabeidzot bakalaura studijas „Sporta zinātnē”, absolvents iegūst uzreiz divas specialitātes/kvalifikācijas. Piemēram, sporta skolotājs un sporta veida vecākais treneris vai sporta skolotājs un vadītājs sporta jomā, vai rekreācijas speciālists (fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana brīvajā laikā) un treneris. Iespējamas arī citas kvalifikāciju kombinācijas.

Kā atsevišķa bakalaura studiju programma tiek piedāvāta „Fizioterapija”, kurā  absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju „Fizioterapeits”. Šī profesija Latvijā kļūst gadu no gada pieprasītāka. Tāpēc Akadēmija nopietni strādā pie programmas pilnveides un studiju virziena tālākas attīstības.

Tāpat uzņemšana notiks divās profesionālā maģistra studiju programmās: “Sporta zinātne” ar specialitāti sporta skolotājs, vadītājs sporta jomā, rekreācijas speciālists vai sporta veida vecākais treneris un „Veselības aprūpes speciālists sportā” ar studiju specializācijas virzieniem „Sporta fizioterapeits” vai „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā”. Maģistrantūras studijām ir valsts apmaksātās budžeta vietas.

Vasarā notiks reflektantu dokumentu pieņemšana arī 1.līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmā „Izglītības un sporta darba speciālists”, kas divos studiju gados, pilna laika klātienē, studentiem piedāvā iegūt sporta veida trenera kvalifikāciju. Programmā ir valsts budžeta apmaksātas studiju vietas.

LSPA ir arī vienīgā augstskola Latvijā, kas  īsteno studijas akadēmiskajā doktora studiju programmā “Sporta zinātne” un šovasar uzņems jaunos doktorantus.

LSPA ir Valstī vienīgā specializētā augstākās izglītības iestāde, kurā sagatavo plaša profila sporta speciālistus. Visas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā īstenotās studiju programmas ir akreditētas.

LSPA īpaši atbalsta arī augstas klases sportistus, kuri Sporta akadēmijā var studēt pēc individuāla mācību plāna, kas paredz iespēju studiju programmu apgūt ilgākā laika posmā nekā to nosaka studiju nolikums. Tas tiek darīts, lai pēc aktīvo sporta gaitu beigām, Latvijas sportisti ar savu pieredzi un zināšanām paliek nozarē un savas zināšanas tālāk nodod jaunajiem sporta talantiem.

Tiekamies sestdien – 7.maijā, no pulksten 12.00 – 15:00, KLĀTIENĒ! Mēs Jūs gaidīsim.

Informāciju sagatavoja:
LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja
Ilze Āķe-Vīksne, 29445209
ilze.ake@lspa.lv