Skip to content

Ar jūniju Siguldas Sporta centra Sporta diagnostikā tiek atsāktas padziļinātās medicīniskās pārbaudes jaunajiem sportistiem

Ar šī gada jūnija mēnesi Siguldas Sporta centra ārstniecības iestādē (Siguldas Sporta diagnostika) tiks uzsāktas padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes Siguldas Sporta skolas audzēkņiem ar paaugstinātu fizisko slodzi, kas atmaksātas no valsts budžeta.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.594 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”, ikvienam Siguldas Sporta skolas audzēknim no 10 līdz 17 gadu vecumam reizi gadā jāapmeklē sporta ārsts, lai veiktu padziļinātu profilaktisko medicīnisko pārbaudi. Līdz šim, lai veiktu minēto pārbaudi, ik gadu vairāk nekā 370 Siguldas Sporta skolas audzēkņiem bija jādodas uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu Rīgā, šogad ap 250 audzēkņi varēs saņemt padziļināto profilastisko medicīnisko pārbaudi tepat Siguldā.

Pateicoties Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un SIA “Siguldas Sporta serviss” izveidotajai sadarbībai un noslēgtajam pakalpojumu līgumam, jau 2021. gadā tika uzsāktas padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes Siguldas Sporta diagnostikā. Pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas izstrādātu protokolu un vienotā programmā, kas nodrošina tūlītēju informācijas un datu apmaiņu.

Regulāras padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes bērniem un jauniešiem ar paaugstinātu fizisko slodzi ir ļoti būtiskas, lai novērtētu bērnu un jauniešu fizisko attīstību un atsevišķos gadījumos savlaicīgi spētu identificēt iespējamās veselības problēmas nākotnē. Pārbaudes laikā tiek novērtētas sirds un asinsvadu, balsta un kustību, elpošanas un citu orgānu sistēmu fiziskais un funkcionālais stāvoklis, adaptācija un kontrindikācijas paaugstinātai fiziskai slodzei, kā arī piemērotība izvēlētajam sporta veidam.

Šogad pārbaužu veikšanas process, salīdzinoši ar 2021.gadu, ir pilnveidots, samazinot katra audzēkņa apmeklējumu skaitu no trīs uz divām apmeklējuma reizēm, jo analīžu veikšana tiks nodrošināta vienā apmeklējumā ar EUROFIT testa veikšanu. Pēc veiktā novērtējuma, analīžu rezultātiem un kardiologa slēdziena, sporta ārsts izsniedz audzēknim, tā vecākam, likumiskajam pārstāvim vai trenerim izrakstu ar veiktās padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes rezultātiem, ieteikumiem par ārstnieciski profilaktiskajiem pasākumiem un iesaka optim­ālu fizisko slodzi.