Skip to content

Jaunais sportists 2023

Šajā mācību gadā Siguldas Sporta skolā SSG (sākumsagatavošanas) grupās mācības uzsāuši 124 audzēkņi. Jaunas grupas tika nokomplektētas Basketbola, Kalnu slēpošanas (2), Peldēšanas (2), Dambretes un Vieglatlētikas nodaļās (2).

Tradicionāli mācību gada sākumā organizējām pasākumu “Jaunais sportists”, uz kuru aicinājām visus SSG grupu audzēkņus kopā ar vecākiem iepazīties ar Siguldas Sporta skolu, veikt dažādus fiziskos vingrinājumus, tādējādi pierādot savu piederību Siguldas jauno sportistu saimei. Kā balva katram tika pasniegta šī pasākuma piemiņas medaļa un vērtīga ceļamaize turpmākajām sportista gaitām – Sporta ētikas kodekss.

Liels paldies Sporta skolas Basketbola nodaļas un Kalnu slēpošanas nodaļas vecāko grupu audzēkņiem par palīdzību sacensību tiesāšanā!. Paldies direktorei Karīnai Putniņai par atraktīvu pasākuma vadīšanu, direktores vietniekam Mārtiņam Pavlovskim par operatīvu rezultātu apkopošanu. Paldies vecākiem par to, ka izvēlējāties uzticēt bērna sportisko izaugsmi Siguldas Sporta skolai! Paldies SSG grupu treneriem, kuri uzsākuši grūto prieka un pārdzīvojuma pilno jauno sportistu audzināšanas ceļu no pašas apakšas – SSG grupas! Veiksmi visiem turpmākajās gaitās sportā!