Skip to content

Mākslu skolas “Baltais flīģelis” audzēkņi izstrādā Siguldas Sporta skolas sporta formu dizainu

Starp Siguldas pilsētas profesionālās ievirzes izglītības iestādēm Mākslu skolu “Baltais flīģelis” un Siguldas Sporta skolu izveidojusies cieša sadarbība dažādās jomās.

Aprīlī Mākslu skolas gleznošanas un datorgrafikas skolotājas Daces Zilveres audzēkņi mācību procesa ietvaros vizualizēja savas idejas par to, kādas varētu izskatīties Sporta skolas starta formas.

25.aprīlī Mākslu skolas direktore Jolanta Bimbere jauno mākslinieku paveikto prezentēja Siguldas Sporta skolas direktorei Karīnai Putniņai. “Esam ļoti patīkami pārsteigti par redzētajām skicēm. Mums līdz šim tieši pietrūka šāds svaigs skatījums uz to, kādi varam izskatīties. Pašlaik Sporta skola strādā pie sava jaunā vizuālā tēla izstrādes, pagājušajā gadā izveidojām jaunu skolas logo, šogad plānojam pabeigt darbu pie sporta formu dizaina izstrādes. Tieši tāpēc liels paldies skolotājas Daces Zilveres audzēkņiem, viņu darbi noteikti mums palīdzēs atrast vispiemērotāko dizainu katra sporta veida formām. Plānojam saņemtās tērpu skices nodot vērtēšanā Sporta skolas pedagogiem un audzēkņiem,” atzina Karīna Putniņa. Arī Mākslu skolas direktore Jolanta Bimbere izteica prieku par savu audzēkņu darba rezultātu: “ Ir prieks, ka skolas, kas iet vienotu ceļu pretī profesionālās izglītības virsotnēm, var atrast kopīgas sadarbības formas, kas palīdz attīstīties un dod labus darba augļus. Lai izdodas īstenot iecerēto!”