Skip to content

Iestājpārbaudījumi

Siguldas Sporta skola, lai pilnveidotu savu darbību un atbilstību Sporta skolas vīzijai, tuvojoties 2023./2024. mācību gadam, rīko jauno audzēkņu uzņemšanas iestājpārbaudījumus. Iestājpārbaudījumi nepieciešami, lai noteiktu jaunuzņemamo audzēkņu fizisko un funkcionālo sagatavotību. Iestājpārbaudījumu rezultāti ļaus Siguldas Sporta skolai sekmīgāk komplektēt mācību-treniņu grupas, kas savukārt dos iespēju aizvadīt kvalitatīvu un mērķtiecīgu treniņprocesu.

“Nevērtē zvirbuli pēc viņa spējas peldēt!”, šalca atbalss baseina malā. Iestājpārbaudījumu normatīvu neizpilde nenozīmē, ka potenciālajam Siguldas Sporta skolas audzēknim zūd iespēja iestāties Sporta skolā. Iestājpārbaudījumi ir pirmais solis pretīm stabilām, atklātām un uz kopēju mērķu sasniegšanu balstītām attiecībām trīsstūrī – AUDZĒKNIS – TRENERIS – VECĀKS –


IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTI (20.05.2023)

Izsakām lielu pateicību pirmajiem drosmīgajiem atlētiem! Mazs priekšvārds rezultātu sakarā. Siguldas Sporta skola iestājpārbaudījumus fiziskajos testos veica pirmo reizi vēsturē, par ko mums pašiem liels saviļņojums. Apzināmies, ka šie ir pirmie soļi pretim kam nopietnam. Testu rezultāti ir jauno atlētu šī brīža spēju atspoguļojums, lai vecāki un mēs zinātu, kur esam garā ceļa sākumā.

Lai rezultātu novērtēšana būtu korekta, ar 25 rezultātiem nepietiek. Tāpēc, šī brīža situācija ļauj mums piešķirt punktus pēc iepriekš iegūtiem rezultātiem mazliet tos koriģējot. Izejas datus iestājpārbaudījumu normatīviem ieguvām no šī mācību gada SSG grupas audzēkņu testiem, kuri jau gadu ir trenējušies. Ja fiziskās īpašības kā ātrums un spēks (mūsu gadījumā 20m sprints un bumbiņas mešana) ir salīdzināmi, jo vecuma starpība nav nosacīti būtiska, tad veiklība un vairāku atšķirīgu kustību savienojums ir ļoti atšķirīga starp bērniem, kuri to dara ikdienā un bērniem, kuri to ikdienā nedara. To pierāda arī iestājpārbaudījumu testu rezultātu vērtējums pēc iepriekšizstrādātajiem kontrolnormatīviem.

Vēl par nolikumā esošajiem kontrolnormatīviem un izmaiņām faktiskajos testos. Balansa dēlis tika vērtēts vizuāli, šo pārbaudījumu nokārtoja visi, kurš ātrāk, kurš lēnāk. Vortex vietā bija bumbiņa. Šāda izmaiņa notika pēdējā brīdī. Dažādu iemeslu dēļ. Viens no tiem – Vortex mešanas tehnika ir būtiska sastāvdaļa rezultātam, turpretī bumbiņa uz priekšu lido visiem. Bumbiņa bija 100g smaga. Vienādības zīmi starp šiem rīkiem likt nevar, bet varējām izmantot iepriekšizstrādātos kontrolnormatīvus. Bumbiņas mešana tālumā tika vērtēts abu rezulātu vidējais rādītājs. Nolikumā ir kļūdains teksts, kur minēts, ka vērtēta tiek abu rezultātu summa.

Noslēgumā īsi par kontrolnormatīvu izstrādi. Tas ir ilgstošs un sarežģīts darbs. Kā iepriekš minējām, ar 25 rezultātiem ir par maz. Ar katru šādu testu reizi mums būs lielāka rezultātu datubāze, kuru varēsim analizēt. Jūsu bērni ir pirmais patiesais izejas punkts precīzā kontrolnormatīvu izstrādē. Tādēļ vēlreiz uzsveram, šobrīd rezultātu atspoguļojums ir tikai sākuma punkts.

Paldies par pacietību rezultātu gaidīšanā!


IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU DISCIPLĪNAS UN IZPILDES NORĀDĪJUMI

20m sprints, starts gaitā

20 metru sprints ar startu gaitā – nozīmē laika ņemšanu distances vidū. Audzēknis sāk savu skrējienu pēc starta signāla. Starta signāls, šajā gadījumā, nozīmē, ka laika iekārta ir gatava fiksēt laiku. Audzēknis sāk savu skrējienu brīdī, kad ir gatavs. Pirmie 10m ir ieskriešanās ceļš un laika fiksēšana sākas pēc 10m atzīmes (video – otrais konuss), tiek nofiksēts laiks, kas pavadīts 20m distancē (video – trešais konuss). Audzēknis samazina savu ātrumu tikai pēc trešās atzīmes un pabeidz distanci bremzēšanas ceļā, noslēdzošajos 10m. Kopējā distance 40m.

Veiklības čūska

Veiklības skrējienu audzēknis sāk pie vidējā baltā konusa (video), sānis pieliktajā solī sāk skrējienu pa kreisi 5m līdz konusam (sānis pieliktais solis, krustsolis vai tamlīdzīgi, ir pieļaujami dažādi stili – galvenais noteikums – virzība ir sānis un skats tiek saglabāts uz priekšu). Pieskaras konusam, turpina kustību sānis līdz otras puses konusam 10m, pieskaras konusam. Turpina kustību sānis līdz vidējam starta konusam 5m, kur turpina ar skrājienu starp konusiem – šī skrējiena garums 10m. Laiks tiek fiksēts no starta signāla līdz finiša līnijai (video – divi pēdējie mazie konusi). Kopējais distances garums 30m.

Vortex mešana tālumā

Audzēknim ir divi metieni – ar labo roku viens metiens un ar kreiso roku otrs metiens. Secībai nav nozīmes. Nostājas pie līnijas un met Vortex tālumā. Bez ieskrējiena, no vietas. Mešanas tehnika ir audzēkņa brīva improvizācija – kā māk, tā met.

Balansa dēlis

Balansa dēlis iestājpārbaudījuma laikā būs mazliet garāks par video esošo. Uzdevums – noiet pa dēli nenokrītot. Uz priekšu un atpakaļ. Savā ātrumā, nesteidzoties, bez laika fiksēšanas.


Iestājpārbaudījumu nolikums

Zemāk atradīsiet iestājpārbaudījumu nolikumu. Nolikuma beigās ir arī testu normatīvi. Ar punktiem tiks vērtēti tikai trīs no četriem testiem. 20m gaitā, Veiklības čūska un Vortex mešana tālumā. Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt audzēknis, ir 15 punkti. Lai testi skaitītos veiksmīgi, kopā pa trīs testiem ir jāsaņem 40% no maksimālā punktu skaita (6 punkti). Aicinām iepazīties ar izpildes nosacījumiem un droši pārbaudīt savu bērnu spējas un gatavoties iestājpārbaudījumiem.