Skip to content

Sporta skola

Sporta skola turpina darbu

Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī Siguldas Sporta skolā darbs turpinās, organizējot treniņus attālināti. Treneri sagatavo treniņu programmas, uzņem video ar pildāmajiem uzdevumiem. Šī informācija tiek ievietota gan e-klasē, kā arī nosūtīta audzēkņiem citos līdz šim izmantotajos saziņas kanālos. Audzēkņi savukārt, sūta treneriem foto, video un… Read More »Sporta skola turpina darbu

Par mācību maksu Sporta skolā

       Domes sēdes protokola izraksts 2020.gada 19.martā                                      Siguldā                                                      Nr.4 51.§ Par līdzfinansējuma maksu uz valstī noteikto ārkārtējās situācijas periodu pagarinātās dienas grupas nodarbībām, interešu izglītības  nodarbībām  un profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas novada izglītības iestādēs  Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa Pamatojoties uz Ministru… Read More »Par mācību maksu Sporta skolā

Par Sporta skolas darbu ārkārtas situācijas laikā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru Latvijas Republikā no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis, lai ierobežotu “Covid-19” izplatību valstī, NOSAKU: Sporta treneriem ārkārtējās situācijas laikā PĀRTRAUKT klātienes mācību treniņu nodarbības. UZDODU sporta… Read More »Par Sporta skolas darbu ārkārtas situācijas laikā