Skip to content

Sporta skola

IZM: ievērojot vispārējus piesardzības pasākumus, varēs vairāk mācīties un sportot

Lai gan Ministru kabinets 2020. gada 7. maijā lēma pagarināt ārkārtējo situāciju Latvijā līdz 2020. gada 9. jūnijam, vienlaikus tika atbalstīta vairāku ierobežojošu pasākumu atvieglošana attiecībā uz mācību procesu un sportošanu. Bērnudārzi tāpat kā līdz šim strādās dežūrgrupu režīmā, bet… Read More »IZM: ievērojot vispārējus piesardzības pasākumus, varēs vairāk mācīties un sportot

Sporta skola turpina darbu

Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī Siguldas Sporta skolā darbs turpinās, organizējot treniņus attālināti. Treneri sagatavo treniņu programmas, uzņem video ar pildāmajiem uzdevumiem. Šī informācija tiek ievietota gan e-klasē, kā arī nosūtīta audzēkņiem citos līdz šim izmantotajos saziņas kanālos. Audzēkņi savukārt,… Read More »Sporta skola turpina darbu

Par mācību maksu Sporta skolā

       Domes sēdes protokola izraksts 2020.gada 19.martā                                      Siguldā                                                      Nr.4 51.§ Par līdzfinansējuma maksu uz valstī noteikto ārkārtējās situācijas periodu pagarinātās dienas grupas nodarbībām, interešu izglītības  nodarbībām  un profesionālās ievirzes nodarbībām Siguldas novada izglītības iestādēs  Ziņo: Juridiskās pārvaldes… Read More »Par mācību maksu Sporta skolā

Par Sporta skolas darbu ārkārtas situācijas laikā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru Latvijas Republikā no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis, lai ierobežotu “Covid-19” izplatību valstī, NOSAKU: Sporta treneriem ārkārtējās situācijas laikā PĀRTRAUKT klātienes… Read More »Par Sporta skolas darbu ārkārtas situācijas laikā